Con gà gáy le te

Sáng tác: Dân ca Cống Khao | Nhạc Dân ca | Điệu: Chưa chọn | cht | 9578

b [G] #
x2

[G] Con gà gáy le té le te sáng rồi [C] ai [G] ơi
[G] Gà gáy té le té sáng rồi [C] ài [D] ời
Nắng sớm lên [G] rồi dậy đi nương hỡi ai ời [C] ai [D] ơi
Rừng và nương [G] xanh đã sang rồi [C] ai [G] ơi

[G] Con gà gáy le té le te sáng rồi [C] ai [G] ơi
[G] Gà gáy té le té sáng rồi [C] ài [D] ời
Nắng sớm lên [G] rồi dậy đi nương hỡi ai ời [C] ai [D] ơi
Rừng và nương [G] xanh đã sang rồi [C] ai [G] ơi

Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 1
Good 1 năm trước

Good

Nhập bình luận