Sheet nhạc bài Lý cây đa


Xem hợp âm Tải sheet về máy

Hợp âm ca khúc
Lý cây đa

Trèo [G] lên quan [Am] dốc ngồi [F] gốc ối a cây đa Rằng tôi lý ối a cây [F] đa, rằng tôi ý ối a cây đa Ai [G]...

Nghe bài hát

Ngọc Hạ F

Hoàng Oanh E

Ngọc Anh D

Lâm Bảo Phi Eb