Inh lả ơi

Sáng tác: Dân ca Thái | Nhạc Dân ca | Điệu: Chưa chọn | dragonzemos | 5771

b [Am] #
x2

[Am] Inh lả ơi, [C] sao noọng [Dm] ơi
[Am] Khắp núi [Dm] rừng Tây [Am] Bắc sáng [C] ngời
[Dm] Mùa xuân [Am] đến ngàn [C] hoa hé [Dm] cười
[Am] Inh lả ơi, [C] sao noọng ơi !!!


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận