Lý con cóc

Sáng tác: Dân ca | Nhạc Dân ca | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 3690

b [Dm] #
x2

Cóc [Dm] chết nàng Nhái mồ côi bấy lâu
Chàng [F] Hiu nó bèn đi [Dm] hỏi,
Nhái lắc đầu nàng lại chẳng [Gm] ưng
Lắc đầu hổng ưng!

Con [Dm] Ếch ngồi ở sau [Gm] lưng
Nó [F] kêu là kêu cái [Dm] "Ẹo!" (Cái "Ẹo"! )
Biểu [F] ưng, cái ưng cho [C] rồi ! Cái ưng cho rồi
Bậu chờ [Gm] ai, chớ ai chờ [Dm] bậu
Chớ bậu làm [Gm] sao lấy chồng chẳng ham ?!

Cóc [Dm] chết nàng Nhái buồn than, (liền) để tang
Chàng [F] hiu nó liền an [Dm] ủi,
Nhái ngỡ ngàng lòng dạ ngổn [Gm] ngang
Thấy mà xốn xang

Con [Dm] Ếch ngồi ở trong [Gm] hang,
Nó [F] kêu, là kêu cái [Dm] "Wợch" (cái "Wợch" )
Biểu [F] ưng, cái ưng cho [C] rồi!
Hãy ưng cô [Dm] nàng Tịnh tình [Gm] tang ớ tang tình [Dm] tịnh
Tịnh tình [Gm] tang ớ tang tình tang [Dm]


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận