Gió đánh đò đưa

Sáng tác: Dân ca | Nhạc Dân ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 6335

b [F] #
x2

1. Gió đánh cành [F] tre, gió đập cành [Dm] tre
Chiếc [Bb] thuyền anh [F] vắng le [Gm] the đợi [C] nàng
Gió [F] đánh cành [Am] bàng, gió [Dm] đập cành [Am] bàng
Dừng [Dm] chèo anh [Gm] hát cô [C] nàng ấy [F] nghe.

2. Gió đánh cành [F] dừa, gió đập cành [Dm] dừa
Em [Bb] còn hờ [F] hững nên [Gm] chưa có [C] chồng
Gió [F] đánh cành [Am] hồng gió [Dm] đập cành [Am] hồng
Chỉ [Dm] mình em [Gm] biết muốn [C] chồng hay [F] chưa?

3. Gió đánh cành [F] tre, gió đập cành [Dm] tre
Chiếc [Bb] thuyền anh [F] vắng le [Gm] the đợi [C] nàng
Gió [F] đánh cành [Am] bàng, gió [Dm] đập cành [Am] bàng
Dừng [Dm] chèo em [Gm] hát anh [C] chàng ấy [F] nghe.

4. Gió đánh đò [F] đưa, gió đập đò [Dm] đưa
Mưa [Bb] chiều ướt [F] áo anh [Gm] đưa em về [C] thuyền
Gió [F] đánh mạn [Am] thuyền gió [Dm] đập mạn [Am] thuyền
Nhịp [Dm] nhàng ta [Gm] hát nơi [C] miền trăm [F] năm.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận