Lúng liếng

Sáng tác: Dân ca Quan họ Bắc Ninh | Nhạc Dân ca | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 7583

b [Em] #
x2

1. Lóng [Em] lánh í là lóng ới à lánh [Am] ơi í i
[Em] Mắt í i i người, là người lóng ì lánh í ơ ơ cũng rằng như [Am] sao
là sao í í trên [Em] trời là chứ em có a nhớ người lắm i ì [Am] lắm i
phú lý [Bm] tình là đôi người [Em] ơi, là chứ em có a say người
[Am] lắm i lắm i phú lý [Bm] tình là đôi người [Em] ơi

2. Lúng [Em] liếng í là lúng ới à liếng [Am] ơi í i
[Em] miệng í i người cười, là cười lúng ì liếng í ơ ơ cũng rằng có [Am] đôi i
là đôi í i đồng [Em] tiền là chứ em có a với người, muốn i ì [Am] kết i
phú lý [Bm] tình là kết nhân [Em] duyên, là chứ em có a với người
[Am] muốn i ì kết i phú lý [Bm] tình là kết nhân [Em] duyên

* Phú [G] đi ớ ơ là [Am] đi tìm [Bm] quý í ơ ơ [Em] cũng rằng là bạn [Am] tiên i
là tiên í í chơi [Em] bời, là chứ tôi có a với [Bm] người
[Em] đôi i ì [Am] đã i phú lý [G] tình là đã đáng [Em] đôi
là chứ tôi có a với người, đôi i ì [G] đã i phú lý [Bm] tình là đã đáng [Em] đôi


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Intro: [F] [G] [Am] [G] [C] [Em] [F] [C] Verse 1: [F] We're [G] born to [Am] fly So [G]... 5529
Version 1: 1. Trời bình [Am] minh chim về đây líu lo trên cành Như mỗi [Em] ngày dòng sông... 11385
Chim quyên [Am] quầy ăn trái quay Nhãn nhãn [D] lồng, [A] nhãn nhãn [D] lồng Ơi con [G] bạn... 9845
1.Trời bình [Am] minh chim về đây líu lo trên cành Như mỗi [Em] ngày dòng sông với con đò... 5900
1. Lắng [Am] nghe vang tiếng trống lân Cắt tùng [C] chen tùng tùng chen thiệt là vui Tiếng trống... 4780
Bài hát cùng tác giả
Người [D] ơi! người ở đừng [Bm] về Người [Em] ơi! Thao thức canh [A] trường Người [D] ơi! Người... 36329
Lời theo trình bày của ca sĩ Thu Huyền Con [A] cò cò bay lả lả bay [Bm] la Bay... 24781
Em hát cho anh [Em] nghe Điệu dân [G] ca của mọi miền Tổ [Em] quốc Khi anh [Am] đang... 20435
Má [G] đồng tiền tủm [Em] tỉm Mắt [G] bồ câu long [Em] lanh Nón quai thao tròng [Bm] trành... 10793
1. Lóng [Em] lánh í là lóng ới à lánh [Am] ơi í i [Em] Mắt í i i người,... 7583

Nhập bình luận