This one's for you (UEFA EURO 2016™ Official Song)

Sáng tác: Nhạc Ngoại | Nhạc Dân ca | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 5534

b #
x2

Intro: [F] [G] [Am] [G] [C] [Em] [F] [C]

Verse 1: [F] We're [G] born to [Am] fly
So [G] let's keep [C] living 'til it all [Em] falls [F] down [C]
[F] Let's [G] close our [Am] eyes
And [G] let the [C] moment drown the [Em] whole world [F] out

Chorus: [C] We're [F] in [G] this to-[Am] gether
[G] Hear our [C] hearts [Em] beat to-[F] gether!
[C] We [F] stand [G] strong to-[F] gether
[G] We're [C] in [Em] this for -[F] ever [C]
[F] [G] [Am] [G] [C] [Em] [F]
This one's for [C] you
[F] [G] [Am] [G] [C] [Em] [F]
[C] This one's for [Am] you

Verse 2: [F] Waving [G] coloured [Am] flags
We [G] won't [C] surrender, there's no [Em] standing [F] down [C]
[F] Love's [G] [a playing Am] field
It's [G] full of [C] winners, we're [Em] breaking new [F] ground

Chorus: [C] We're [F] in [G] this to-[Am] gether
[G] Hear our [C] hearts [Em] beat to-[F] gether!
[C] We [F] stand [G] strong to-[F] gether
[G] We're [C] in [Em] this for -[F] ever [C]
[F] [G] [Am] [G] [C] [Em] [F]
This one's for [C] you
[F] [G] [Am] [G] [C] [Em] [F]
[C] This one's for [Am] you

[F] In [G] this [Am] together
[G] Whoa [C] whoa, [Em] whoa [F] whoa! [C]
[F] [G] [Am] [G] [C] Ohhhh

Chorus: [C] We're [F] in [G] this to-[Am] gether
[G] Hear our [C] hearts [Em] beat to-[F] gether!
[C] We [F] stand [G] strong to-[F] gether
[G] We're [C] in [Em] this for -[F] ever [C]
[F] [G] [Am] [G] [C] [Em] [F] Ohhhhh
[C] This one's for [Am] you


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Version 1: 1. Trời bình [Am] minh chim về đây líu lo trên cành Như mỗi [Em] ngày dòng sông... 11405
Chim quyên [Am] quầy ăn trái quay Nhãn nhãn [D] lồng, [A] nhãn nhãn [D] lồng Ơi con [G] bạn... 9865
1.Trời bình [Am] minh chim về đây líu lo trên cành Như mỗi [Em] ngày dòng sông với con đò... 5916
1. Lắng [Am] nghe vang tiếng trống lân Cắt tùng [C] chen tùng tùng chen thiệt là vui Tiếng trống... 4783
Intro: [Em][G]-[Am][Bm] - [Em][G]-[Am][Bm][Em] 1. Sông [Em] La ngày về qua Nước [C] xanh như xưa ấy Con [D] đò... 5355
Bài hát cùng tác giả
Version 1: Người tình mùa đông - Như Quỳnh trình bày 1. Đường vào [C] tim em ôi băng [Em]... 533308
* Popular song Happy [G] birthday to [D] you Happy birthday to [G] you Happy [G] birthday Happy [C] birthday... 213846
1. Em không mơ [Am] hoang kiếp sống trên cung [E7] hằng Em không tham lam diễm phúc trên thiên... 204643
[Em] Này bầu trời rộng lớn [Am] ơi, có [B7] nghe chăng tiếng em [Em] gọi Mẹ giờ này ở... 182745
Version 1 1. Xuân đã [Dm] đến bên em Dáng xuân tuyệt [C] vời Xuân đã [Bb] đến bên người... 146579

Nhập bình luận