Sông La ngày về

Sáng tác: Dân Ca Hà Tĩnh | Nhạc Dân ca | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 1578

b [Em] #
x2

Intro: [Em][G]-[Am][Bm] - [Em][G]-[Am][Bm][Em]

1. Sông [Em] La ngày về qua
Nước [C] xanh như xưa ấy
Con [D] đò xưa vẫn [Am] vậy
Chừ [D] câu ví quê [B7] hương [Em]

2. Chia [G] tay mờ trăng sương
Sông [C] hát lời đưa [Bm] tiễn
Rằng [D] gừng cay muối mặn
Xin [Bm] người đừng quên [C] nhau
Xin [Bm] người đừng quên [Em] nhau

ĐK : Câu đò đưa [G] đò đưa chiều Sông La
Như lời ru [Am] lời ru ngày [Em] thơ dại
Như một [Am] đời phù xa đi [D] mãi
Mặn [G] ngọt bờ ngô [C] non

Mai lại xa lại [G] xa dòng sông quê
Bao vần thương [Am] người ơi ! xin [Em] gởi lại
Bao ân [Am] tình dòng sông đi [D] mãi
Suốt đời suốt [Bm] đời nhớ Sông [Em] la


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận