Người ơi người ở đừng về

Sáng tác: Dân ca Quan họ Bắc Ninh | Nhạc Dân ca | Điệu: Slow Surf | kynguyen65 | 16527

b [D] #
x2

Người [D] ơi! người ở đừng [Bm] về
Người [Em] ơi! Thao thức canh [A] trường
Người [D] ơi! Người ở đừng [Bm] về
Tim [Em] em [A] vẫn không phai [D] mờ

Người [Em] về em [G] vẫn (í i ì [A] i)
Mấy [Bm] có mấy [D] khóc (i i i i) [Bm] thầm
Đôi [Em] bên là bên song như vạt [D] áo
Mà này [G] cũng có a ướt [A] đầm
Ướt đầm như [D] mưa.
Người [Bm] ơi! Người [A] ở đừng [D] về

Người [Em] về em [G] vẫn (í i ì [A] i)
Mấy [Bm] có mấy [D] trông (i i i) [Bm] theo
Trông (ư ư) [Em] nước tình chung là như nước [G] chảy
(Mà này [Bm] cũng có trông a [A] bèo
Trông bèo (là) bèo [D] trôi.
Người [Bm] ơi! Người [A] ở đừng [D] về

Người [Em] về em [G] vẫn (í i ì [A] i)
Mấy [Bm] có mấy [D] nhớ (i i i) [Bm] rằng
Đâu (a) [Em] hơn là hơn tâm bên người [D] lấy
Mà này [G] cũng có ai đâu [D] bằng
Dâu [A] bằng em đợi [D] anh
Người [Bm] ơi! Người [A] ở đừng [D] về

Người [Em] về, em [G] vẫn (í i ì [A] i)
Có [Bm] mấy [D] tái (i) [Bm] hồi yêu (a)
[Em] Em là em mong anh xin [D] chớ
Mà này [G] cũng có a, đứng [A] ngồi đứng ngồi với [D] ai
Người [Bm] ơi! Người [A] ở đừng [D] về
Người [G] ơi! Người [A] ở đừng [D] về


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận