Những sáng tác của nhạc sĩ Lm. Trọng Khẩn

Có 4 bài hát của nhạc sĩ Lm. Trọng Khẩn

Gặp Chúa trên quê hương   Sáng tác: Lm. Trọng Khẩn  
Intro: [Em] Con xin mời chúa [Am] đến Đến với quê hương [B] con [Em] Đến với [C] quê [D] hương [Em] con 1. Quê hương [D] con có đủ bốn [G] mùa Quê hương [A] con bốn mùa mưa…
Ca sĩ thể hiện: Mai Thiên Vân, Đức Thiện Nhạc Thánh ca
Mất cha   Sáng tác: Lm. Trọng Khẩn  
Intro: [Em][A]-[C][D][G]-[C][D]-[Am][B7] [Em][F]-[B7][C]-[D][G]-[B7][Em]-[C][B7] 1. Bỗng một [Em] ngày, cha tôi lìa xa [B7] tôi Bỗng một [Em] ngày cha [B7] tôi lìa bỏ [Em] cuộc đời Cha [C] ơi một ngày [E] mất cha, con bơ [Am] vơ biết đi…
Ca sĩ thể hiện: Lm. Nguyễn Sang Nhạc Thánh ca
Mẹ của quê hương con   Sáng tác: Lm. Trọng Khẩn
1. Mẹ [Am] ơi con muốn rằng Mẹ là người Việt Nam Mẹ Việt Nam Mẹ [G] sẽ thấy quê hương [C] con là của [G] Mẹ Và [Em] con sẽ dâng lên [G] Mẹ Giọng [E7] hát dân ca…
Ca sĩ thể hiện: Đức Thiện, Hạnh Nguyên Nhạc Thánh ca
Nếu như còn nhớ   Sáng tác: Lm. Trọng Khẩn
1. [G] Sao con vẫn mãi là con người [D] cũ [C] Tuy con đã biết được ơn cứu [G] độ [Em] Sao con cứ mãi còn tiếc ngẩn [Am] ngơ Những cơn cám [D] dỗ đảo điên hồn [G]…
Ca sĩ thể hiện: Nguyễn Hồng Ân Nhạc Thánh ca
Tác giả Lm. Trọng Khẩn

Chưa có thông tin về tác giả này.