Những sáng tác của nhạc sĩ Lm. Trọng Khẩn

Có 3 bài hát của nhạc sĩ Lm. Trọng Khẩn

Gặp Chúa trên quê hương   Sáng tác: Lm. Trọng Khẩn  
Intro: [Em] Con xin mời chúa [Am] đến Đến với quê hương [B] con [Em] Đến với [C] quê [D] hương [Em] con 1. Quê hương [D] con có đủ bốn [G] mùa Quê hương [A] con bốn mùa mưa…
Ca sĩ thể hiện: Mai Thiên Vân, Đức Thiện Nhạc Thánh ca
Mẹ của quê hương con   Sáng tác: Lm. Trọng Khẩn
1. Mẹ [Am] ơi con muốn rằng Mẹ là người Việt Nam Mẹ Việt Nam Mẹ [G] sẽ thấy quê hương [C] con là của [G] Mẹ Và [Em] con sẽ dâng lên [G] Mẹ Giọng [E7] hát dân ca…
Ca sĩ thể hiện: Đức Thiện, Hạnh Nguyên Nhạc Thánh ca
Nếu như còn nhớ   Sáng tác: Lm. Trọng Khẩn
1. [G] Sao con vẫn mãi là con người [D] cũ [C] Tuy con đã biết được ơn cứu [G] độ [Em] Sao con cứ mãi còn tiếc ngẩn [Am] ngơ Những cơn cám [D] dỗ đảo điên hồn [G]…
Ca sĩ thể hiện: Nguyễn Hồng Ân Nhạc Thánh ca
Tác giả Lm. Trọng Khẩn

Chưa có thông tin về tác giả này.