Nếu như còn nhớ

Sáng tác: Lm. Trọng Khẩn | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 54

b [G] #
x2

1. [G] Sao con vẫn mãi là con người [D] cũ
[C] Tuy con đã biết được ơn cứu [G] độ
[Em] Sao con cứ mãi còn tiếc ngẩn [Am] ngơ
Những cơn cám [D] dỗ đảo điên hồn [G] thơ.

ĐK1:
Vì con không [D] biết, [G] không biết con đường trước đây là [Em] xấu [G]
Nên cứ cắm [C] đầu [Am] bước trong lầm lỗi không màng tương [D] lai
[G] Vì con không [Em] nhớ [C] xác thân của con quá ư mỏng [Am] giòn
[C] Nếu như còn [Am] nhớ [C] thì con đã chẳng bao giờ sa [D] ngã.

2. [G] Sao con cứ mãi tìm kiếm lạc [D] thú
[C] Tuy con đã thấy thân xác tàn [G] tạ
[Em] Con tim héo hắt vì thiếu tình [Am] Cha
Nhưng con dấu [D] diếm những tháng ngày [G] qua.

ĐK2:
Vì con không [D] biết, [G] không biết ma quỷ lắm mưu nhiều [Em] kế [G]
Khi muốn quay [C] về, [Am] sức con tàn héo cõi lòng u [D] mê
[G] Vì con không [Em] nhớ [C] lúc con lầm lỗi Chúa thêm đau [Am] buồn
[C] Nếu như còn [Am] nhớ [C] thì con đã chẳng bao giờ sa [D] ngã.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận