Chúa đã đối xử

Sáng tác: Lm. Nguyễn Văn Tuyên | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 125

b [Am] #
x2

1. Chúa đã đối [Am] xử đại lượng từ ái với [Dm] con
Chúa đã đối [G] xử đại [Em] lượng từ ái với [F] con
Chúng con ca [G] mừng ngợi ca danh [C] thánh.

Chúa đã đối [Bb] xử đại [G] lượng từ ái với [C] con
Chúa đã đối [E7] xử đại lượng từ ái với [Dm] con
Chúng con ca [C] mừng [E7] ca mừng hân [Am] hoan.

ĐK:
Lời ca dâng [F] Chúa từ sáng tinh [G] mơ
Kinh chiều ngân [C] dài khói [E7] bay hương trầm nghi [Am] ngút
[F] Tình yêu chứa [Dm] chan [G] ngút cao trời [C] xanh
[F] Ngát hơn đại [E7] dương Chúa ơi! tim con mến [Am] Ngài.

2. Chúa đã chúc [Am] lành từng giờ từng phút mến [Dm] thương
Chúa đã chúc [G] lành từng [Em] ngày từng tháng hiến [F] dâng
Chúng con ca [G] ngợi tình yêu lai [C] láng.

Chúa đã chúc [Bb] lành ngàn [G] đời Ngài đã mến [C] thương
Chúa đã chúc [E7] lành ngàn đời Ngài mãi tín [Dm] trung
Chúng con cảm [C] tạ [E7] Chúa Trời khoan [Am] dung.

ĐK:
Lời ca dâng [F] Chúa từ sáng tinh [G] mơ
Kinh chiều ngân [C] dài khói [E7] bay hương trầm nghi [Am] ngút
[F] Tình yêu chứa [Dm] chan [G] ngút cao trời [C] xanh
[F] Ngát hơn đại [E7] dương Chúa ơi! tim con mến [Am] Ngài.

3. Chúa đã xuống [Am] trần trời khuya lạnh giá [Dm] Bêlem
Chúa đã chết [G] vì loài [Em] người đồi vắng [F] Canvê
Chúng con cúi [G] đầu tạ ơn thiên [C] chúa.

Chúa đã sống [Bb] lại khải [G] hoàn mở lối tương [C] lai
Chúa đã sống [E7] lại về trời và sẽ viếng [Dm] thăm
Chúng con mong [C] chờ [E7] Ngôi Trời quang [Am] lâm.

ĐK:
Lời ca dâng [F] Chúa từ sáng tinh [G] mơ
Kinh chiều ngân [C] dài khói [E7] bay hương trầm nghi [Am] ngút
[F] Tình yêu chứa [Dm] chan [G] ngút cao trời [C] xanh
[F] Ngát hơn đại [E7] dương Chúa ơi! tim con mến [Am] Ngài.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận