Ngồi bên thánh giá

Sáng tác: Lm. Nguyễn Văn Tuyên | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 139

b [Am] #
x2

1. Ngồi bên Thánh [Am] Giá con [E7] xin Chúa tha tội [Am] đời
Ngồi trong Thánh [G] Cung xin [G7] thương dắt dìu đưa [C] lối [E7]
Nhìn lên Thánh [F] Giá Chúa [E7] ơi sao Ngài chết đau [Dm] thương
Để cho thế [C] trần kính [E7] tin mối tình thiên [Am] đường.

ĐK:
Thánh Giá hi [C] sinh khổ hình Canvê loang [F] máu [A7]
Dấu ấn tình [Dm] yêu nhuốc [G] nhơ đớn đau tủi [C] sầu [Am]
Nguyện cầu tha [C] thiết [Dm] Giêsu thứ tha tội [F] con
Con nay đã [E] chọn Thánh [E7] Giá chứng nhân tình [Am] trời.

2. Nhìn lên Thánh [Am] Giá tri [E7] ân Chúa Con Cứu [Am] Độ
Ngài lượng thứ [G] cho con [G7] đây vương nhiều lầm [C] lỡ [E7]
Mão gai đinh [F] sắt Chúa [E7] mang chỉ vì cứu con [Dm] thôi
Ngài ban phúc [C] lộc khắp [E7] nơi đến tận muôn [Am] người.

ĐK:
Thánh Giá hi [C] sinh khổ hình Canvê loang [F] máu [A7]
Dấu ấn tình [Dm] yêu nhuốc [G] nhơ đớn đau tủi [C] sầu [Am]
Nguyện cầu tha [C] thiết [Dm] Giêsu thứ tha tội [F] con
Con nay đã [E] chọn Thánh [E7] Giá chứng nhân tình [Am] trời.

3. Quỳ bên Thánh [Am] Giá đan [E7] tay khấn xin thứ [Am] tội
Quỳ trong Thánh [G] Cung rưng [G7] rưng kinh cầu sám [C] hối [E7]
Đời con vấp [F] ngã Chúa [E7] ơi thế trần lắm phong [Dm] ba
Nguyện thương dắt [C] dìu cứu [E7] con thoát vòng sa [Am] đọa.

ĐK:
Thánh Giá hi [C] sinh khổ hình Canvê loang [F] máu [A7]
Dấu ấn tình [Dm] yêu nhuốc [G] nhơ đớn đau tủi [C] sầu [Am]
Nguyện cầu tha [C] thiết [Dm] Giêsu thứ tha tội [F] con
Con nay đã [E] chọn Thánh [E7] Giá chứng nhân tình [Am] trời.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận