Hồi chuông nửa đêm (Jingle bells)

Sáng tác: Nhạc Ngoại - Lời Việt: Phượng Linh | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 529

b [C] #
x2

1. [C] Bong binh bong bong binh bong chuông giáo đường thánh [C7] thót
[F] Đêm Noel chuông vang như [C] mang bao yêu [D7] thương lan trong ánh [G7] sao sáng
[C] Bong binh bong bong binh bong đêm giáng trần Thiên [C7] Chúa
[F] Trong đêm đông năm [C] xưa nơi hang Bê lem [G7] Chúa giáng sinh ra [C] đời.

2. [C] Bong binh bong bong binh bong chuông giáo đường thánh [C7] thót
[F] Đêm Noel chuông [C] vang như mang bao yêu [D7] thương lan trong ánh [G7] sao sáng
[C] Bong binh bong bong binh bong đêm giáng trần Thiên [C7] Chúa
[F] Xin dâng lên muôn [C] kinh trong đêm thiêng liêng [G77] Chúa giáng sinh ra [C] đời.


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận