Chuyện một đêm đông

Sáng tác: Trần Quang Lộc | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 110

b [Em] #
x2

1. Lạnh [Em] lùng đêm đông khuya [G] vắng
Tìm [Am] nơi để chúa giáng [B7] sinh
Bơ [Am] vơ chỉ có máng [G] cỏ
Bò [B7] lừa hang đá hôi [Em] tanh.

Ngài [Em] đã giáng [Am] sinh vào [B7] mùa rét mướt năm [G] xưa
Nhân [C] loại mấy ai [Am] ngờ bê [C] lem chìm trong u [Em] tối
Nào ai có [Am] biết con Chúa hạ [B7] sinh

2. Bầu [Em] trời đêm đông sao [G] sáng
Rạng [Am] soi chỉ lối dẫn [B7] đường
Ba [Am] vua cùng với lễ [G] vật
Thờ [B7] lạy dâng tiến ngôi [Em] con.

Thần [E7] thánh hát [Am] vang nhịp [B7] nhàng thánh thót thinh [G] không
Vui [C] mừng với mục [Am] đồng bao [C] la tình yêu Thiên [Em] Chúa
Ngài [B7] đã giáng sinh vì [Em] ta.

ĐK:
Này [Em] đây mục đồng hang [C] đá bò lừa thổi [Am] hơi
Sưởi [C] ấm chúa con hạ [Em] sinh
Loài người ở [G] đâu nào [B7] biết Chúa thăm nhà [Em] mình
Giữa trời đêm [D] đông lạnh lùng băng [Em] giá.

Vì [Em] sao còn hoài mê [C] đắm để lòng lạnh [Am] băng
Chẳng [C] biết Chúa sinh vì [Em] ai
Này người dậy mau tìm [B7] đến Chúa con thờ [Em] lạy
Cảm tạ hồng [D] ân Chúa ban cho [Em] đời.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận