Có phải em mùa thu Hà Nội

Sáng tác: nhạc Trần Quang Lộc, thơ Tô Như Châu - năm: 1972 | Nhạc Quê hương | Điệu: Slow | intrepid | 38449

b [G] #
x2

Tháng tám mùa [G] thu, lá [C] khởi vàng chưa [Bm] nhỉ
Từ độ người [C] đi thương [D7] nhớ âm [G] thầm
Có phải [C] em là mùa [Em] thu Hà [Bm] Nội
Tuổi phong [Am] sương ta cũng [D7] gắng đi [G] tìm
Có phải [Cm] em mùa thu [D7] xưa

Có bóng mùa [G] thu thức [C] ta lòng sang [Bm] mùa
Một ngày về [C] xuôi chân [D7] ghé Thăng Long [G] buồn
Có phải [C] em là mùa [Em] thu Hà [Bm] Nội
Ngày sang [Am] thu anh lót [D7] lá em [G] nằm
Bên trời [Cm] xa sương tóc [G] bay.

[C] Thôi thì có em đời [G] ta hy vọng
[D7] Thôi thì có em sương khói môi [G] mềm
Có phải [Cm] em là mùa [Gm] thu Hà [Eb] Nội
Nghe đâu [Ab] đây lá [Gm] ướt và mi [Eb] xanh
Nghe đâu [F#] đây hồn [Gm7] Trưng Vương sông [D7] hát.

Có chắc mùa [G] thu lá [C] rơi vàng tiếng [Bm] gọi
Lệ mừng gặp [C] nhau xôn [D7] xao phím dương [G] cầm
Có phải [C] em là mùa [Em] thu Hà [Bm] Nội
Nghìn năm [Am] sau ta níu [D7] bóng quay [G] về
Ôi mùa thu [Cm] của ước [G] mơ.

Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 1
Anh Nui 2 năm trước

Làm lại bài này đi Ad ơi. Bài hay mà làm hợp âm như kiểu cho có vậy. VD với tông E thì nên như thế này:
[E] Tháng tám mùa [B] thu, lá khởi [A] vàng chưa [E] nhỉ
Từ độ người [A] đi thương nhớ âm [E] thầm
Có phải [A] em là mùa [C#m ]thu Hà [G#m] Nội
Tuổi phong [F#m] sương ta cũng [B7] gắng đi [E] tìm
Có phải [Am] em mùa thu [B7] xưa ....

Đại ý vậy....

Nhập bình luận