Hương quế Trà Bồng

Sáng tác: Đào Việt Hưng | Nhạc Quê hương | Điệu: Slow | kynguyen65 | 5289

b [Cm] #
x2

1. Anh đi [Cm] qua Việt [Eb] Bắc nhớ hoa [Cm] hồi biên [G] giới
Anh đi [Ab] tới miền [Cm] trung thoáng hương [Eb] trầm xứ [G] Nghệ
Anh đi [Fm] vô Đồng [Cm] tháp có hương [Eb] sen thơm [G] ngát
Anh [Bb] vẫn không [Eb] quên hương quế, hương [G7]quế Trà [Cm] Bồng

2. Hà [Cm] hà ha [Ab] ha !
Em có [Cm] nhớ nhiều [Eb] năm qua
Trong gió [Bb] táp cà mưa [Fm] xa
Rừng [Cm] quế quê [Fm] ta
Vẫn tươi [Cm] cành xanh [G7] lá ớ bốn [Fm] mùa
Hà [Cm] hà ha [Ab] ha !
Vui non [Cm] nước lòng mê [Eb] say
Trong hương [Bb] quế ngày hôm [Fm] nay
Người [Cm] thượng người [Eb] kinh
Vẫn chung [Cm] tình xây [G7] đắp nước non [Cm] này

3. Anh đi [Cm] vô rừng [Eb] quế với muôn [Cm] vàn tình [G] nghĩa
Cất tiếng [Ab] hát ngợi [Cm] ca, những con [Eb] người đất [G] Quảng
Chắt chiu [Fm] từng hạt [Cm] thóc góp công [Eb] xây đất [G] nước
Vẫn [Bb] ngát hương [Eb] thơm như hương quế hương [G7] quế Trà [Cm] Bồng

Hà hà ha [Eb] ha ! Hà hà ha [Fm] ha !
[G7] Hà hà ha ha ! Hà hà ha [Cm] há.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận