Giờ này đức Kitô là ai

Sáng tác: Phan Kim | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 163

b [Em] #
x2

1. Giờ [Em] này đối với [C] tôi Đức [D] Ki-tô là ai [Bm] rồi
Giờ [Em] này đối với [C] tôi Ngài [D] còn là Ngài hay [G] thôi
Là [E7] một chiếc bóng bên [Am] đường một [D] lần cất bước đi [G] qua
Để [C] lại thoáng chút dư [Am] âm và [D] rồi lòng quên hay [B7] nhớ?

2. Giờ [Em] này đối với [C] tôi Đức [D] Ki-tô là ai [Bm] rồi
Giờ [Em] này đối với [C] tôi Ngài [D] còn là Ngài hay [G] thôi
Một [E7] lần đến giữa đêm [Am] khuya, rồi [D] thầm cất bước ra [G]đi
Để [C] lại thoáng nhớ mong [Am] manh rồi [B7] tan dần với thời [Em] gian.

ĐK:
Giờ [D] này hồn tôi vật [Bm] vờ chơi [D] vơi trên một con [Em] sông
Biển [Bm] động trùng khơi mịt [C] mù
Ngài là [Em] ai là [G] ai là [C] ai lúc tôi [D] vui lúc tôi [Bm] buồn
Lúc tôi [Am] ghen lúc tôi hờn lúc tôi [D] yêu [Bm] Người
Ngài là [Em] ai là [G] ai là [Am] ai khi thành [C] công lúc thất [Em] vọng
Khi lầm [Am] than lúc thanh nhàn và trong [B7] suốt cuộc [Em] đời.

3. Giờ [Em] này đối với [C] tôi Đức [D] Ki-tô là vua [Bm] trời
Vào [Em] đời chết cho [C] tôi vì [D] một tình không biên [G] giới
Ngài [E7] hằng dẫn lối đưa [Am] đường đồng [D] hành sánh bước ngay [G] bên
Ngài [C] là ánh sáng trong [Am] đêm, nguyện [B7] lòng không chút nào [Em] quên.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận