Những sáng tác phổ thơ của thi sĩ Linh Đắc

Có 2 bài hát phổ thơ của thi sĩ Linh Đắc

Bắn bi   Sáng tác: nhạc Trần Bảo Như, thơ Linh Đắc
1. Thuở ấy em mười [Em] hai, tóc rối buộc đuôi [G] gà Anh bạn cùng [Em] xóm hai đứa la [B7] cà sau con ngõ bắn [G] bi [Em] Giỏi bắn nhất là [B7] Vi tới Minh nhà bác…
Ca sĩ thể hiện: Mê Linh, Diệu Hiền Nhạc Trữ tình
Gió thoảng mong manh   Sáng tác: nhạc Như Ngọc Hoa, thơ Linh Đắc
1. Em [Dm] như cơn gió thoảng lướt nhẹ vào hồn [Gm] anh làm [A7] tim anh xao xuyến làm hồn anh lênh [Dm] đênh 2. Em là cơn gió [Gm] thoảng quyện hương tình mong [Dm] manh dù [A7]…
Ca sĩ thể hiện: Duy Thiện Nhạc Trữ tình
Tác giả Linh Đắc

Chưa có thông tin về tác giả này.