Những sáng tác của nhạc sĩ Trần Bảo Như

Có 2 bài hát của nhạc sĩ Trần Bảo Như

Bắn bi   Sáng tác: nhạc Trần Bảo Như, thơ Linh Đắc
1. Thuở ấy em mười [Em] hai, tóc rối buộc đuôi [G] gà Anh bạn cùng [Em] xóm hai đứa la [B7] cà sau con ngõ bắn [G] bi [Em] Giỏi bắn nhất là [B7] Vi tới Minh nhà bác…
Ca sĩ thể hiện: Mê Linh, Diệu Hiền Nhạc Trữ tình
Tôi vẫn quanh đây   Sáng tác: Trần Bảo Như
Đừng đứng bên [G7] mộ tôi rơi nước [Cm] mắt Tôi đâu [C7] ngủ nơi lòng đất khô [Fm] cằn Tôi trong [Db] ngàn cơn [D7] gió thoáng mơn [G7] man Trong lấp [Ab] lánh ngút [Dm] ngàn hoa tuyết…
Ca sĩ thể hiện: Đỗ Tuyến Nhạc Trữ tình
Tác giả Trần Bảo Như

Chưa có thông tin về tác giả này.