Những sáng tác của nhạc sĩ Trần Thanh Quang

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Trần Thanh Quang

Hoa điểm mười (Hoa điểm 10)   Sáng tác: nhạc Vũ Hoàng, thơ Trần Thanh Quang  
1. Trăng [Em] tròn như nón mẹ Nhấp [A] nhô trên đồng [Em] xa Trăng khuyết như lưng [G] bà Thấp [D] thoáng bên vườn [Bm] rau. 2. Từ [Em] nhà trăng đi [G] mãi Ra [Am] biên giới cùng…
Ca sĩ thể hiện: Trần Cao Cát Tường, Nhật Lan Vy Nhạc Thiếu nhi
Tác giả Trần Thanh Quang

Chưa có thông tin về tác giả này.