Hoa điểm mười (Hoa điểm 10)

Sáng tác: nhạc Vũ Hoàng, thơ Trần Thanh Quang | Nhạc Thiếu nhi | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 1907

b [Em] #
x2

1. Trăng [Em] tròn như nón mẹ
Nhấp [A] nhô trên đồng [Em] xa
Trăng khuyết như lưng [G] bà
Thấp [D] thoáng bên vườn [Bm] rau.

2. Từ [Em] nhà trăng đi [G] mãi
Ra [Am] biên giới cùng [C] ba
Trăng [D] kết lại thành hoa
Hoa điểm 10 trang [Bm] vở

3. Từ [Em] nhà trăng đi [G] mãi
Ra [Am] biên giới cùng [C] ba
Trăng [D] kết lại thành [Bm] hoa
Hoa điểm 10 của [Em] em


Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 1
Ánh nẮng nhỎ 2 năm trước

lớp hai (2) mình được bốn con mười luôn, Toán, Tiếng Việt, Tập Làm Văn, Anh Văn

Nhập bình luận