Những sáng tác của nhạc sĩ Nhạc Ngoại Lời Việc

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Nhạc Ngoại Lời Việc

Đấng sống muôn đời (Yellow Fellows)   Sáng tác: Nhạc Ngoại Lời Việc
Intro: [G][C]-[G][C] Verse 1 Nầy trũng bóng [G] tối ấy nằm ngăn cách [D] giữa đây Và ngàn ngọn [C] núi lớn, [Em] con chẳng vượt [D] được Giữa trùng dương [G] khiếp đảm, lòng con ngước [D] mắt lên…
Ca sĩ thể hiện: Vy Xuân Nhạc Thánh ca
Tác giả Nhạc Ngoại Lời Việc

Chưa có thông tin về tác giả này.