Đấng sống muôn đời (Yellow Fellows)

Sáng tác: Nhạc Ngoại Lời Việc | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 5045

b [G] #
x2

Intro: [G][C]-[G][C]

Verse 1
Nầy trũng bóng [G] tối ấy nằm ngăn cách [D] giữa đây
Và ngàn ngọn [C] núi lớn, [Em] con chẳng vượt [D] được
Giữa trùng dương [G] khiếp đảm, lòng con ngước [D] mắt lên
Cầu khẩu danh [C] Ngài giữa [D] đêm mịt [G] mù

Và màn đêm [C] chấm dứt, ánh sáng soi [G] nhân từ
Xóa hết bao [Em] đau buồn của tâm [D] con
Mọi sự đã [G] đến lúc, đoạn kết đã [D] xướng biên
Jesus [C] Christ – Đấng [D] sống muôn [G] đời

Verse 2
Nào người có [G] thể tưởng nguồn ân điển [D] lớn lao
Nào lòng có [C] thể thấu [Em] cứu ân diệu [D] kỳ
Ngài là Chúa [G] các Chúa vì nhân thế [D] xuống đây
để gánh thay [C] tội, cất [D] ô nhục [G] rồi

Thập tự nơi [C] Chúa chết xoá hết bao [G] tội tình
Chúa của muôn [Em] vua gọi con thuộc [D] Ngài
Tụng ngợi Chúa [G] Cứu Thế, thuộc về Chúa [D] mãi thôi
Jesus [C] Christ – Đấng [D] sống muôn [G] đời

Chorus
Hale-[C] lu-[G] gia, ngợi Đấng [D] đã tìm chuộc mua [Em] con
Hale-[C] lu-[G] gia, sự chết [D] chẳng còn quyền trên [Em] con
Chúa phá [C] tan mọi xiềng xích [G] ấy
Nầy sự [D] cứu trong danh của [Em] Ngài
Jesus [C] Christ – Đấng [D] sống muôn [G] đời


Verse 3
Ngày sự sáng [G] đã đến từ nơi chỗ [D] đóng niêm
Nọc sự chết [C] đã hết [Em] Chúa đã sống [D] lại
Ngài gầm vang [G] tiếng thét
Kìa sư tử [D] Giu-đa công bố ma [C] quyền chẳng thể [D] áp trên [G] tôi

Jesus [C] ơi Ngài đã [D] đắc thắng [G] rồi!

Chorus
Halelugia, ngợi Đấng đã tìm chuộc mua con
Chorus
Hale-[C] lu-[G] gia, ngợi Đấng [D] đã tìm chuộc mua [Em] con
Hale-[C] lu-[G] gia, sự chết [D] chẳng còn quyền trên [Em] con
Chúa phá [C] tan mọi xiềng xích [G] ấy
Nầy sự [D] cứu trong danh của [Em] Ngài
Jesus [C] Christ – Đấng [D] sống muôn [G] đời


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. [F] Linh hồn tôi [Bbm] ơi, hãy mau tỉnh giấc mơ [Fmaj7] màng, ngắm nhìn mà [Bbm] xem Thánh... 1089
1. Thầy ơi cứu [E7] con! Thầy ơi cứu [Am] con! Biển đời dâng [C] sóng phủ lấp thân [A7/C#]... 1336
1. [C] Chúa luôn ở [C] bên, Ngài dìu [F] con đi qua muôn nẻo [E7] đường, tình Ngài [Am]... 1384
1. Tình yêu [Dm] Chúa biến [Am] đổi đời [Dm] con, tình yêu [Bb] Chúa thắp [C] sáng hồn [Dm]... 1974
Intro: [G][C]-[G][C][D7] 1. [G] Qua nhiều gian truân Cha dắt đưa [C] con về, [Am] nơi đồng cỏ xanh, mé... 1648
Bài hát cùng tác giả
Intro: [G][C]-[G][C] Verse 1 Nầy trũng bóng [G] tối ấy nằm ngăn cách [D] giữa đây Và ngàn ngọn [C]... 5045

Nhập bình luận