Những sáng tác của nhạc sĩ Dân ca Huế

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Dân ca Huế

Lý mười thương (Lý 10 thương)   Sáng tác: Dân ca Huế
1. Một [F] thương tóc xoã ngang [Bb] vai [Eb] Hai thương, hai [Dm] thương đi [Gm] đứng Ố [F] tang ố tang tình [Eb] tang, [Cm] tình tang [F] tình Ố [Cm] tang tình [F] tang [Dm] Vẻ [Gm]…
Ca sĩ thể hiện: Cẩm Ly, Hương Lan Nhạc Dân ca
Tác giả Dân ca Huế

Chưa có thông tin về tác giả này.