Lý mười thương (Lý 10 thương)

Sáng tác: Dân ca Huế | Nhạc Dân ca | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 17083

b [Bb] #
x2

1. Một [F] thương tóc xoã ngang [Bb] vai
[Eb] Hai thương, hai [Dm] thương đi [Gm] đứng
Ố [F] tang ố tang tình [Eb] tang, [Cm] tình tang [F] tình
Ố [Cm] tang tình [F] tang
[Dm] Vẻ [Gm] người thật là [F] đoan [Bb] trang
Ố [F] tang ố tang tình [Eb] tang, [Cm] tình tang [F] tình
Ố [Cm] tang tình [F] tang

2. Ba [F] thương ăn nói có [Bb] duyên
[Eb] Bốn [Bb] thương, bốn [Dm] thương mơ [Gm] mộng
Ố [F] tang ố tang tình [Eb] tang, [Cm] tình tang [F] tình
Ố [Cm] tang tình [F] tang
[Dm] Đôi mắt [Gm] huyền càng nhìn [F] thêm [Bb] xinh
Ố [F] tang ố tang tình [Eb] tang, [Cm] tình tang [F] tình
Ố [Cm] tang tình [F] tang.

3. Năm[F] thương dáng điệu thanh [Bb] thanh
[Eb] Sáu [Bb] thương, sáu [Dm] thương nón [Gm] Huế
Ố [F] tang ố tang tình [Eb] tang, [Cm] tình tang [F] tình
Ố [Cm] tang tình [F] tang
[Dm] Nửa [Gm] vành thật là [F] nên [Bb] thơ
Ố [F] tang ố tang tình [Eb] tang, [Cm] tình tang [F] tình
Ố [Cm] tang tình [F] tang

4. Bảy [F] thương thiếp cũng mong [Bb] chờ
[Eb] Tám [Bb] thương, tám [Dm] thương thơ [Gm] thẩn
Ố [F] tang ố tang tình [Eb] tang, [Cm] tình tang [F] tình
Ố [Cm] tang tình [F] tang
[Dm] Bên [Gm] bờ tạc [F] dòng Hương [Bb] Giang
Ố [F] tang ố tang tình [Eb] tang, [Cm] tình tang [F] tình
Ố [Cm] tang tình [F] tang

5. Chín [F] thương bến Ngự sang [Bb] ngang
[Eb] Mười [Bb] thương, mười [Dm] thương tà [Gm] áo
Ố [F] tang ố tang tình [Eb] tang, [Cm] tình tang [Fm] tình
Ố [Cm] tang tình [F] tang
[Dm] Dịu [Gm] dàng là [F] Huế gió [Bb] bay
Ố [F] tang ố tang tình [Eb] tang, [Cm] tình tang [F] tình
Ố [Cm] tang tình [F] tang

* Ố [F] tang ố tang tình [Eb] tang, [Cm] tình tang [F] tình
Ố [Cm] tang …. [F] tình [Bb] tang

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
[C] Gió mùa [F] thu mẹ [C] ru mà con ngủ [F] Năm canh chày [Am] năm canh chày Thức... 14495
1. Gió đánh cành [F] tre, gió đập cành [Dm] tre Chiếc [Bb] thuyền anh [F] vắng le [Gm] the... 25749
1. [G] Thôi nếu [Dm] như, chẳng [G] phải duyên [Am] nợ mai [Dm] sau [G] [Dm] Đừng để sầu... 11122
1. Đêm [Am] qua mơ thấy anh [C] đang chèo xuồng qua [Am] sông Thăm em qua [C] cầu tre... 11753
1. [Am] Năm canh [C] dài [Am] thương nhớ [D] ai [Am] Ngủ không [D] yên [Am] ngủ không [D]... 6201
Bài hát cùng tác giả
1. Một [F] thương tóc xoã ngang [Bb] vai [Eb] Hai thương, hai [Dm] thương đi [Gm] đứng Ố [F]... 17083

Bình luận 1
lala 5 năm trước

Thêm bản của Vân Khánh đi ad

Nhập bình luận