A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Ru con Nam Bộ Sheet

Sáng tác: Dân ca Nam Bộ | Nhạc Dân ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 3884

b [C] #
x2

[C] Gió mùa [F] thu mẹ [C] ru mà con ngủ
[F] Năm canh chày [Am] năm canh chày
Thức [C] đủ vừa [F] năm hỡi [C] chàng chàng [F] ơi
Hỡi [C] người người [F] ơi em [Em] nhớ tới [Am] chàng em [Em] nhớ tới [C] chàng.

Hãy [F] nín nín đi [Am] con hãy [C] ngủ ngủ đi [F] con
Con [C] hời mà con [F] hỡi con [Em] hỡi con [Am] hời
Con [Dm] hỡi con [G] hời hỡi [C] con.

Nhập bình luận