Lý dĩa bánh bò

Sáng tác: Dân ca Nam Bộ | Nhạc Dân ca | Điệu: Bossa Nova | dotai16 | 16909

b [C] #
x2

Hai [C] tay bưng [F] dĩa í a bánh [C] bò.
Giấu [Em] cha, giấu [Am] mẹ chân đi khé [F] né ôi trời sợ [G] té lén đem cho trò.
Ì [Am] i í i i [Em] trò là [C] trò đi [G] thi í i i [C7] trò.
Tình tính [F] tang tang là [C] trò, là trò đi [G] thi í i ì i í [C] ì.

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Một [F] thương tóc xoã ngang [Bb] vai [Eb] Hai thương, hai [Dm] thương đi [Gm] đứng Ố [F]... 16618
[C] Gió mùa [F] thu mẹ [C] ru mà con ngủ [F] Năm canh chày [Am] năm canh chày Thức... 14159
1. Gió đánh cành [F] tre, gió đập cành [Dm] tre Chiếc [Bb] thuyền anh [F] vắng le [Gm] the... 24840
1. [G] Thôi nếu [Dm] như, chẳng [G] phải duyên [Am] nợ mai [Dm] sau [G] [Dm] Đừng để sầu... 10881
1. Đêm [Am] qua mơ thấy anh [C] đang chèo xuồng qua [Am] sông Thăm em qua [C] cầu tre... 11506
Bài hát cùng tác giả
Bắc kim [F] thang cà lang bí [Dm] rợ Cột qua [C] kèo là kèo qua [Dm] cột Chú bán... 45329
Hai [C] tay bưng [F] dĩa í a bánh [C] bò. Giấu [Em] cha, giấu [Am] mẹ chân đi khé... 16909
[C] Gió mùa [F] thu mẹ [C] ru mà con ngủ [F] Năm canh chày [Am] năm canh chày Thức... 14159
Version 1: 1. Trời bình [Am] minh chim về đây líu lo trên cành Như mỗi [Em] ngày dòng sông... 11681
1. Đêm [Am] qua mơ thấy anh [C] đang chèo xuồng qua [Am] sông Thăm em qua [C] cầu tre... 11506

Bình luận 1
quanglamkhoai 2 năm trước

tôi muốn nghe dánh bài lí dĩa bánh bò đệm hát

Nhập bình luận