Bắc kim thang

Sáng tác: Dân ca Nam Bộ | Nhạc Thiếu nhi | Điệu: Ballade | intrepid | 27968

b [F] #
x2

Bắc kim [F] thang cà lang bí [Dm] rợ
Cột qua [C] kèo là kèo qua [Dm] cột
Chú bán [F] dầu qua cầu mà [Am] té
Chú bán [Dm] ếch ở lại làm [Gm] chi
Con le [C] le đánh trống thổi [F] kèn
Con bìm [Bb] bịp thổi [C] tò tí [F] te [C] tò [F] te.

Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 2
dragonzemos 4 năm trước

Bắc kim [C] thang cà lang bí [Am] rợ
Cột qua [G] kèo là kèo qua [Am] cột
Chú bán [C] dầu qua cầu mà [Em] té
Chú bán [Am] ếch ở lại làm [Dm] chi
Con le [G] le đánh trống thổi [C] kèn
Con bìm [F] bịp thổi [G] tò tí [C] te [G] tò [C] te.

quocanh2106 2 năm trước

Bắc kim [C] thang cà lang bí rợ [Am]
Cột qua [C] kèo là kèo qua cột [Am]
Chú bán [C] dầu qua cầu mà [Em] té
Chú bán [Am] ếch ở lại làm [Dm] chi
Con le [G] le đánh trống thổi [C] kèn
Con bìm [F] bịp thổi [G] tò tí te tò [C] te.

Nhập bình luận