Những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Bạch

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Bạch

Cương quyết ra đi   Sáng tác: Nguyễn Ngọc Bạch
Cờ Việt [C] Nam bao năm nhuộm máu hùng anh Phất phới hiên ngang hồn ai mờ trong Sương [F] gió Người Việt [C] Nam chen vai chiến đấu ngàn năm Đánh dấu vinh quang lịch [F]sử những trang huy…
Ca sĩ thể hiện: Đông Đào Nhạc Quê hương
Tác giả Nguyễn Ngọc Bạch

Chưa có thông tin về tác giả này.