Cương quyết ra đi

Sáng tác: Nguyễn Ngọc Bạch | Nhạc Quê hương | Điệu: Fox | kynguyen65 | 1053

b [C] #
x2

Cờ Việt [C] Nam bao năm nhuộm máu hùng anh
Phất phới hiên ngang hồn ai mờ trong Sương [F] gió
Người Việt [C] Nam chen vai chiến đấu ngàn năm
Đánh dấu vinh quang lịch [F]sử những trang huy [C] hoàng

Đất nước [F] hỡi! reo lên [Dm] đi!
Ta ra [C] đi mùa [F] thu xưa xa [C] vắng
Gió hỡi [F] gió! ngân lên [C] đi!
Vung gươm [Am] thiêng ta cắt [G] đứt đường tơ [C] vương

Và từ [F] đây cao tiếng hát hành [C] quân
Trời âm u tiếng vọng nơi trường [G] sa
Xung phong lên! xung phong tiêu diệt quân [C] thù

Đất nước [F] hỡi! reo lên [Dm] đi!
Ta vui [G] ca mài [F] thanh gươm chính [C] khí
Gió hỡi [F] gió! [G] ngân lên [C] đi!
Vung gươm [Am] thiêng ta lấy [G] máu đền nợ [C] trai


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận