Những sáng tác của nhạc sĩ Dân ca Quảng Nam

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Dân ca Quảng Nam

Hò Ba Lý   Sáng tác: Dân ca Quảng Nam
Ba [G] lý tang tình mà nghe Ta [D7] hò ba [Em] lý tình [D7] tang Ba [G] lý tình tang Trèo [D7] lên trên [G] rẫy khoai [D7] lang Ba [D7] lý tang [G] tình mà nghe Ta [D7]…
Ca sĩ thể hiện: Xuân Mai Nhạc Dân ca
Tác giả Dân ca Quảng Nam

Chưa có thông tin về tác giả này.