A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

1 bài hát của nhạc sĩ Dân ca Quảng Nam

Hò Ba Lý   Sáng tác: Dân ca Quảng Nam

Ba [G] lý tang tình mà nghe Ta [D7] hò ba [Em] lý tình [D7] tang Ba [G] lý tình tang Trèo [D7] lên trên [G] rẫy khoai [D7] lang Ba [D7] lý tang [G] tình mà nghe Ta [D7]…
Ca sĩ thể hiện: Xuân Mai
Tác giả Dân ca Quảng Nam

Chưa có thông tin về tác giả này.