Hò Ba Lý

Sáng tác: Dân ca Quảng Nam | Nhạc Dân ca | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 12245

b [G] #
x2

Ba [G] lý tang tình mà nghe
Ta [D7] hò ba [Em] lý tình [D7] tang
Ba [G] lý tình tang
Trèo [D7] lên trên [G] rẫy khoai [D7] lang
Ba [D7] lý tang [G] tình mà nghe
Ta [D7] hò ba [Em] lý tang [D7] tình
Chẻ [Am] tre mà đan sịa, là [G] hố
Cho [Em] nàng phơi [D7] khoai khoan
Hố [Am] khoan là [D7] hố hò [G] khoan


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Hai [C] tay bưng [F] dĩa í a bánh [C] bò. Giấu [Em] cha, giấu [Am] mẹ chân đi khé... 16375
1. Một [F] thương tóc xoã ngang [Bb] vai [Eb] Hai thương, hai [Dm] thương đi [Gm] đứng Ố [F]... 15904
[C] Gió mùa [F] thu mẹ [C] ru mà con ngủ [F] Năm canh chày [Am] năm canh chày Thức... 13595
1. Gió đánh cành [F] tre, gió đập cành [Dm] tre Chiếc [Bb] thuyền anh [F] vắng le [Gm] the... 22921
1. [G] Thôi nếu [Dm] như, chẳng [G] phải duyên [Am] nợ mai [Dm] sau [G] [Dm] Đừng để sầu... 10489
Bài hát cùng tác giả
Ba [G] lý tang tình mà nghe Ta [D7] hò ba [Em] lý tình [D7] tang Ba [G] lý tình... 12245

Nhập bình luận