Những sáng tác của nhạc sĩ Lại Hồng Xứng

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Lại Hồng Xứng

Hành khúc cựu chiến binh   Sáng tác: Lại Hồng Xứng & Hồng Tuyến & Huy Thục & Minh Đăng & Sơn Thủy
Chúng tôi [Dm] là cựu chiến [Gm] binh Mang dòng mắu ngàn năm năm lạc [Dm] hồng Chúng tôi là cựu chiến [Gm] binh Mang trong tim tình yêu tha [A] thiết. Tình [F] yêu quê hương, yêu Tổ [Bb]…
Ca sĩ thể hiện: Tốp Ca Nhạc Đỏ
Tác giả Lại Hồng Xứng

Chưa có thông tin về tác giả này.