Hành khúc cựu chiến binh

Sáng tác: Lại Hồng Xứng & Hồng Tuyến & Huy Thục & Minh Đăng & Sơn Thủy | Nhạc Đỏ | Điệu: March | kynguyen65 | 2169

b [Dm] #
x2

Chúng tôi [Dm] là cựu chiến [Gm] binh
Mang dòng mắu ngàn năm năm lạc [Dm] hồng
Chúng tôi là cựu chiến [Gm] binh
Mang trong tim tình yêu tha [A] thiết.
Tình [F] yêu quê hương, yêu Tổ [Bb] quốc Việt nam đẹp [Gm] giàu
Yêu lẽ [Bb] sống và yêu con [F] người
Vì hạnh [A] phúc ,vì tự [Gm] do ta hát vang bài ca hòa [Dm] bình

[Dm] Và giờ đây khi đất [A] nước yên vui thái [Dm] bình
Dù tuổi [F] cao vẫn tin yêu lạc quan phơi [A] phới
Mãi khắc [C] ghi lời Bác đã [F] dạy
Cùng cháu con xây dựng nước [Dm] nhà
Cho tương [Bb] lai ngày mai huy [Am] hoàng
Đường ta [C] đi còn gian khó
Quyết xứng [F] danh người [A] cựu chiến binh anh [Dm] hùng

[Dm] Và giờ đây khi đất [A] nước yên vui thái [Dm] bình
Dù tuổi [F] cao vẫn tin yêu ngày mai tươi [A] sáng
Mãi phát [C] huy truyền thống cách [F] mạng
Tô sáng thêm trang sử anh [Dm] hùng
Cho hôm [Bb] nay và cho muôn [Am] đời
Đường ta [C] đi ,đường chiến thắng
Quyết xứng [F] danh người [A] cựu chiến binh Việt [Dm] nam


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận