Những sáng tác của nhạc sĩ Daniel Thibon

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Daniel Thibon

Je reviendrai à Montréal   Sáng tác: Daniel Thibon & Robert Charlebois - Lời Việt: Ngọc Dung
[G]-[Ab]-[A]-[Bb]-[B]-[C]-[Db]-[D]-[Eb]-[E]-[F]-[Gb]-[G] 1 - [C]Je revie [Em7] ndrai à Montr[Am7] éal, [Am7/G] [Fmaj7] Dans un grand [Fm] Boeing bleu de [G7] mer [C] J'ai be [Em7] soin de revoir l'hi [Am7] ver [Am7/G] [Fmaj7] Et ses au [D7] rores boré [G7]…
Ca sĩ thể hiện: Robert Charlebois Nhạc Quốc tế
Tác giả Daniel Thibon

Chưa có thông tin về tác giả này.