Những sáng tác của nhạc sĩ Lm. Mi Trầm

Có 2 bài hát của nhạc sĩ Lm. Mi Trầm

Chúa sẽ đền bù   Sáng tác: Lm. Mi Trầm  
1. Hỡi những người khốn [Em] cùng cuộc [Am] đời Hãy vững tin [G] luôn, thập [C] giá vương mang ngày [E7] tháng Rồi [Am] đây dẫn tới vinh [D] quang và [C] đưa tới ngày tươi [B7] sáng. Hỡi…
Ca sĩ thể hiện: Diệu Hiền Nhạc Thánh ca
Tin vào tình Chúa   Sáng tác: Lm. Mi Trầm  
1. Người đời dạy [Dm] con phải sống khôn [C] ngoan Nhưng Chúa dạy [G] con phải sống thật [A7] thà [Bb] Ôi kỳ dị [Dm] thay đời sống con [A7] Chúa Người đời dạy [C] con tin vào quyền…
Ca sĩ thể hiện: Nguyễn Hồng Ân Nhạc Thánh ca
Tác giả Lm. Mi Trầm

Chưa có thông tin về tác giả này.