Tin vào tình Chúa

Sáng tác: Lm. Mi Trầm | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 85

b [Dm] #
x2

1. Người đời dạy [Dm] con phải sống khôn [C] ngoan
Nhưng Chúa dạy [G] con phải sống thật [A7] thà
[Bb] Ôi kỳ dị [Dm] thay đời sống con [A7] Chúa
Người đời dạy [C] con tin vào quyền [Bb] lực
Nhưng Chúa dạy [Am] con tin vào tình [Dm] thương
[Bb] Ôi kỳ dị [Gm] thay [A7] đời con Chúa [Dm] Trời.

2.Người đời dạy [Dm] con nắm giữ thật [C] chặt
Nhưng Chúa dạy [G] con phát hết cho [A7] người
[Bb] Ôi kỳ dị [Dm] thay đời sống con [A7] Chúa
Người đời dạy [C] con sẵn sàng dừng [Bb] lại
Nhưng Chúa dạy [Am] con sẵn sàng mà [Dm] đi
[Bb] Ôi kỳ dị [Gm] thay [A7] đời con Chúa [Dm] Trời.

3. Người đời dạy [Dm] con hãy tin tưởng [C] mình
Nhưng Chúa dạy [G] con phó thác nơi [A7] Ngài
[Bb] Ôi kỳ dị [Dm] thay đời sống con [A7] Chúa
Người đời dạy [C] con sống vì hiện [Bb] tại
Nhưng Chúa dạy [Am] con sống vì ngày [Dm] mai
[Bb] Ôi kỳ dị [Gm] thay [A7] đời con Chúa [Dm] Trời.

ĐK:
Xin cho [Bb] con tin vào tình [Dm] Chúa mà dấn [F] bước đời [C] con
Xin cho [Gm] con tin vào tình [Bb] Chúa mà đánh [A7] liều đời [Dm] con.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận