Những sáng tác của nhạc sĩ Gilbert Bécaud

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Gilbert Bécaud

Let it be me (Je t'appartiens)   Sáng tác: Gilbert Bécaud & Pierre Delanoë
1. [G] I bless the [D] day I found you [Em] I want to [Bm] stay around you [C] And so I [G] beg you [C] Let it be [G] me 2. [G] Don't take this [D] heaven from one…
Ca sĩ thể hiện: Elvis Presley, Kenny Roger Nhạc Trẻ
Tác giả Gilbert Bécaud

Chưa có thông tin về tác giả này.