Let it be me (Je t'appartiens)

Sáng tác: Gilbert Bécaud & Pierre Delanoë - năm: 1955 | Nhạc Trẻ | Điệu: Slow Rock | kynguyen65 | 226

b [G] #
x2

1. [G] I bless the [D] day I found you
[Em] I want to [Bm] stay around you
[C] And so I [G] beg you
[C] Let it be [G] me

2. [G] Don't take this [D] heaven from one
[Em] If you must [Bm] cling to someone
[C] Now and [G] forever
[C] Let it be [G] me

Chorus: [C] Each time we [Bm] meet love
[C] I find [G] complete love
[Am] Without your [Bm] sweet love
[C] What would life [B7] be [D]

[G] So never [D] leave me lonely
[Em] Tell me you [Bm] love me only
[C] And that you'll [G] always
[C] Let it be [G] me


Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 1
kynguyen65 Quản trị viên 1 tháng trước

" Let It Be Me " là một bài hát nổi tiếng ban đầu được xuất bản bằng tiếng Pháp vào năm 1955 với tên " Je t'appartiens " được sáng tác bởi Gilbert Bécaud . Nó trở nên phổ biến trên toàn thế giới với phiên bản tiếng Anh của Everly Brothers và sau đó là bản song ca của Betty Everett và Jerry Butler .

Nhập bình luận