Những sáng tác của nhạc sĩ Dean Ford

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Dean Ford

Reflections of my life   Sáng tác: Junior Campbell & Dean Ford
Intro: [G][Bm][Em][G7]-[C][Em][Am][D7] 1. [G] The chan-[Bm] ging of sun-[Em] light To moon-[G7] light, reflections [C] of my life [Em][Am] Oh, how they fill [D] my eyes [G] The greet-[Bm] ings of peo-[Em] ple In trou-[G7] ble reflections [C] of my…
Ca sĩ thể hiện: The Marmalade, The Marmalade Nhạc Quốc tế
Tác giả Dean Ford

Chưa có thông tin về tác giả này.