Reflections of my life

Sáng tác: Junior Campbell & Dean Ford | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 334

b [G] #
x2

Intro: [G][Bm][Em][G7]-[C][Em][Am][D7]

1. [G] The chan-[Bm] ging of sun-[Em] light
To moon-[G7] light, reflections [C] of my life
[Em][Am] Oh, how they fill [D] my eyes
[G] The greet-[Bm] ings of peo-[Em] ple
In trou-[G7] ble reflections [C] of my life
[Em][Am] oh, how they fill [D] my mind

Chorus: [G] All my [Bm] sorrows, [Em] sad to-[G7] morrows
[C] Take [Em] me [Am] back to my [D] own home
[G] All my [Bm] cryings (all my [Em] cryings) feel I'm [G7] dying, dying
[C] Take [Em] me [Am] back to my [D] own home (oh I'm going home)

2. [G] I'm chang-[Bm] ing, arran-[Em] ging, I'm changing
I'm [G7] changing [C] everything
[Em][Am] Ah, everything [D] around me
[G] The world [Bm] is a bad place, [Em] a bad place
A [G7] terrible place to [C] live
[Em][Am] Ah, but I don't [D] wanna die


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Intro: [D][A][G][Bm][A][G] 1. [D] Lying beside you, [A] here in the [G] dark, [Bm] feeling your [A] heartbeat with [G]... 1363
Intro: [C][G]-[Am][F][G] 1. The [Am] last that ever she [F] saw him [G] Carried away by a [C] moonlight [G]... 1089
Intro: [Dm][Dm]-[Bb][Dm]-[G][C][Dm] 1. 梦里百花 正盛开 [Dm] mung luei [Am] baak fa jeng sieng [Dm] hoi 梦醒 再没有存在 mung [Dm] sing... 1661
1. [Dm] Amado [A7] mio, người luôn [Dm] mãi ngất ngây [Dm] Màn đêm cứ [E7] mãi [A7] trôi về... 1448
1. [Cm] Nàng chợt [Fm] đến, tóc bồng [Cm] bềnh trong [Ab] gió [G7]. [G7] Ôi ! Bao xao xuyến... 1031
Bài hát cùng tác giả
Intro: [G][Bm][Em][G7]-[C][Em][Am][D7] 1. [G] The chan-[Bm] ging of sun-[Em] light To moon-[G7] light, reflections [C] of my life [Em][Am] Oh,... 334

Nhập bình luận