Những sáng tác của nhạc sĩ Narciso Yepes

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Narciso Yepes

Romance de amour   Sáng tác: nhạc Narciso Yepes, thơ Josh Awang Jirawat
1. [Em] This beats [Em] believing, I'm [Em] falling for [Em] someone My [Em] heart has [E7] been taken from [Am] right under my [Am] eyes Cos she [B7] is the one that [B7] I've always [Em] dreamed of and…
Ca sĩ thể hiện: abei & Josh Awan Nhạc Quốc tế
Tác giả Narciso Yepes

Chưa có thông tin về tác giả này.