Những sáng tác của nhạc sĩ Dilraba Dilmurat

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Dilraba Dilmurat

Yue ling flowers (Yuè lìng huā) (Bai feng Jiu campfire osng)   Sáng tác: Dilraba Dilmurat
Yue Ling Flowers (Yuè Lìng Huā) – a/k/a/ Bai Feng Jiu Campfire Song – by Dilraba Dilmurat (Địch Lệ Nhiệt Ba) * A sweet & gentle folk song from the movie series: Eternal Love of Dream. I do not know…
Ca sĩ thể hiện: Di Jun Nhạc Quốc tế
Tác giả Dilraba Dilmurat

Chưa có thông tin về tác giả này.