Những sáng tác của nhạc sĩ Demis Roussos

Có 4 bài hát của nhạc sĩ Demis Roussos

Forever and ever   Sáng tác: Demis Roussos
[D] Ever and ever, forever and ever you'll [Em] be the [A] one That [Em] shines in [A] me like the [D] morning [A] sun [D] Ever and ever, forever and ever you'll [Em] be my [A] spring My [Em]…
Ca sĩ thể hiện: Demis Roussos Nhạc Quốc tế
From souvenirs to souvenirs   Sáng tác: Demis Roussos
[Dm] A lonely [G] room and empty [C] chair [Dm] Another [E] day so hard to [Am] bear [Dm] The things [G] around me that I [C] see remind me [Am] of [Dm] The past and how it all used…
Ca sĩ thể hiện: Demis Roussos Nhạc Quốc tế
Goodbye my love goodbye   Sáng tác: Demis Roussos
[G] Hear the [C] wind sing a [Bm] sad old [Em] song It [Am] knows I'm [D7] leaving you to-[G] day Please don't [C] cry or my [Bm] heart will [Em] break When [C] I go [D7] on my [G]…
Ca sĩ thể hiện: Demis Roussos, Kiki Cordalis Nhạc Quốc tế
Rain and tears   Sáng tác: Demis Roussos
[Bb] Rain and [F] tears [Gm] are the [Dm] same But [Eb] in the [Bb] sun you've [Eb] got to play the [F] game [Bb] When you [F] cry in [Gm] winter [Dm] time You [Eb] can pre- [Bb] tend…
Ca sĩ thể hiện: Demis Roussos Nhạc Quốc tế
Tác giả Demis Roussos

Demis Roussos, là ca sĩ người Hy Lạp sinh ngày 15 tháng 6 năm 1946 ở AlexandriaEgypt có cha là kỷ sư Yorgos Roussos và mẹ Olga đều là người gốc Hy Lạp. Do thất nghiệp vì cuộc khủng hoàng Suez gai đình anh đã hồi hương về lại Hy Lạp

Xem chi tiết