Những sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thành

Có 2 bài hát của nhạc sĩ Lưu Thành

Chiều viễn xứ   Sáng tác: nhạc Lưu Thành, thơ Đặng Kim Nhật
[Bm] Chiều cuối năm viễn xứ. Một thoáng [F#7] buồn xa đưa. [B7] Nhớ người xa xưa [Em] cũ. Cùng [A] anh đón giao [D] thừa [F#7]. [Bm] Tuyết sương mờ giăng lối. Tựa [B7] bên song thẫn [Em] thờ.…
Ca sĩ thể hiện: Nguyễn Phong Nhạc Trẻ
Nha Trang   Sáng tác: Lưu Thành
1. [C] Chiều nay tôi [C] đến Nha [G7] Trang nghe sóng biển [C] xa. Tìm lại thơ [Dm] ấu năm xưa trên cát [C] vàng. Trời mây xanh [C] ngát cánh [C7] diều reo gió tuổi [F] thơ. Nha…
Ca sĩ thể hiện: Lưu Thành Nhạc Quê hương
Tác giả Lưu Thành

Chưa có thông tin về tác giả này.