Những sáng tác phổ thơ của thi sĩ Đặng Kim Nhật

Có 1 bài hát phổ thơ của thi sĩ Đặng Kim Nhật

Chiều viễn xứ   Sáng tác: nhạc Lưu Thành, thơ Đặng Kim Nhật
[Bm] Chiều cuối năm viễn xứ. Một thoáng [F#7] buồn xa đưa. [B7] Nhớ người xa xưa [Em] cũ. Cùng [A] anh đón giao [D] thừa [F#7]. [Bm] Tuyết sương mờ giăng lối. Tựa [B7] bên song thẫn [Em] thờ.…
Ca sĩ thể hiện: Nguyễn Phong Nhạc Trẻ
Tác giả Đặng Kim Nhật

Chưa có thông tin về tác giả này.