A hero comes home

Sáng tác: Nhạc Ngoại | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 2106

b [Am] #
x2

[Am] Out of the mist of [G] history he’ll [Am] come again
[Am] Sailing on ships [G] across the sea to a [F] wounded [Am] nation
[F] Signs of a [G] savior and [Em] fire on the [Am] water
[F] It's what we [G] prayed for, [Em] one of our [E] own

[Am] Just wait though wide he may [G] roam
[F] Always a [Em] hero comes [Am] home
[Am] He goes where no one has [G] gone
But [F] always a [Em] hero comes [Am] home

[Am] Deep in the heart of [G] darkness sparks a [Am] dream of light
[Am] Surrounded by [G] hopelessness he finds the [F] will to [Am] fight
[F] There’s no [G] surrender, [Em] always [Am] remember
[F] It doesn’t [G] end here, we’re [Em] not [E] alone

[Am] Just wait though wide he may [G] roam
[F] Always a [Em] hero comes [Am] home
[Am] He goes where no one has [G] gone
But [F] always a [Em] hero comes [Am] home

[Am] And he will come back [G] on a [Em] crimson [Am] tide
[F] Dead or [Am] alive
[Am] And even though we [G] know the [Em] bridge has [Am] burned
[Em] He will [Am] return. He [G] will [Am] return!

[Am] Just wait though wide he may [G] roam
[F] Always a [Em] hero comes [Am] home
[Am] He knows of places [G] unknown
But [F] always a [Em] hero comes [Am] home

[F] Someday he may [G] carve his [Am] stone
The [G] hero comes [Am] home

[Am] He goes and comes back [G] alone
But [F] always a [Em] hero comes [Am] home
[Am] Just wait though wide he may [G] roam
[F] Always a [Am] hero comes home


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
[Am] Dance me to your beauty with a [Em] burning violin [Am] Dance me through the panic 'til I'm [Em]... 2212
Verse 1: [Dm] We passed upon the [A] stair, we spoke in was and [Dm] when Although I wasn't [A]... 2484
[Am] Love, I’ve got to [Em] feeling [F] if you put your [C] trust in me [G] [Am] I know... 1052
1. [Em] Quand tes cheveux s' étalent. [G] Comme un soleil d'é té [C] Et que ton oreiller. Res-[B7] semble... 1585
Intro: [D]* * [G]* [D]* * [D]* * [G]* [D]* * 1. [D] Hey girl I'm [G] waiting [D] on... 1768
Bài hát cùng tác giả
Version 1: Người tình mùa đông - Như Quỳnh trình bày 1. Đường vào [C] tim em ôi băng [Em]... 409382
* Popular song Happy [G] birthday to [D] you Happy birthday to [G] you Happy [G] birthday Happy [C] birthday... 164203
[Em] Này bầu trời rộng lớn [Am] ơi, có [B7] nghe chăng tiếng em [Em] gọi Mẹ giờ này ở... 158646
1. Em không mơ [Am] hoang kiếp sống trên cung [E7] hằng Em không tham lam diễm phúc trên thiên... 133285
Đời bao buồn [C] vui, ngày [G] tháng đưa ta về đâu Người [F] ơi, nếu trong cuộc [C] đời... 107239

Nhập bình luận