Anh đã cho em trái tim anh (Wǒ bǎ zhēn xīn gěi liǎo nǐ - 我把真心给了你)

Sáng tác: Nhạc Hoa | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 92

b [Em] #
x2

Intro:
[C][D][Bm][Em][C][D][Em]
[C][D][Bm][Em][C][D][Em]

1. 当初我以为相爱就能相随
[Em] dāng chū wǒ yǐ wéi xiāng ài [Bm] jiù néng xiāng suí
没想到爱到最后无路可退
[C] méi xiǎng dào [D] ài dào zuì hòu [G] wú lù kě [B7] tuì
究竟是谁在为谁在流眼泪
[Am] jiū jìng shì shuí zài wéi [Bm] shuí zài liú yǎn [Em] lèi
枉我今生痴心爱过这一回
wǎng wǒ [C] jīn shēng chī xīn [D] ài guò zhè yī [Em] huí

2. 从来都没有想过后不后悔
[Em] cóng lái dū méi yǒu xiǎng guò [Bm] hòu bù hòu huǐ
我知道爱情没有谁错谁对
[C] wǒ zhī dào [D] ài qíng méi yǒu [G] shuí cuò shuí [B7] duì
给你的爱如果是一种负累
[Am] gěi nǐ dí ài rú guǒ [Bm] shì yī zhǒng fù [Em] léi
我会选择放手让你去飞
wǒ huì [C] xuǎn zé fàng shǒu [D] ràng nǐ qù [Em] fēi

Chorus: 我把真心给了你 你却不懂得珍惜
wǒ bǎ [C] zhēn xīn gěi liǎo [D] nǐ nǐ què [Bm] bù dǒng dé zhēn [Em] xī
就算你要离开我 也要先对我说明
jiù suàn [C] nǐ yào lí kāi [D] wǒ yě yào [Am] xiān duì wǒ shuō [Bm] míng
我把真心给了你 你却把它当游戏
wǒ bǎ [C] zhēn xīn gěi liǎo [D] nǐ nǐ què [Bm] bǎ tā dāng yóu [Em] xì
既然决定要分离 何必还要在一起
jì rán [C] jué dìng yào fēn [D] lí hé bì [C] huán yào [D] zài yī [Em] qǐ


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận