I love you 3000

Sáng tác: Nhạc Ngoại | Nhạc Quốc tế | Điệu: Blues | intrepid | 17954

b [Am] #
x2

Vòng hợp âm: [Am] [D] [G] [E]

[Am] Baby, take my hand
I want [D] you to be my husband
Cause [G] you're my Iron Man
And I [E] love you three thousand

[Am] Baby, take a chance
Cause I [D] want this to be something
[G] Straight out of a Hollywood [E] movie

I [Am] see you standing there
In your [D] Hulk outerwear
And [G] all I can think
Is [E] where is the ring

Cause I [Am] know you wanna ask
Scared the [D] moment will pass
I can [G] see it in your eyes
Just [E] take me by surprise

And [Am] all my friends they [D] tell me they see
You [G] planing to get [E] on one knee

But I [Am] want it to be [D] out of the blue
So [G] make sure I have no [E] clue
When you ask

[Am] Baby, take my hand
I want [D] you to be my husband
Cause [G] you're my Iron Man
And I [E] love you three thousand

[Am] Baby, take a chance
Cause I [D] want this to be something
[G] Straight out of a Hollywood [E] movie

[Am] Now we're having dinner
And [D] baby you're my winner
I [G] see the way you smile
You're [E] thinking about the aisle

You [Am] reach in your pocket
[D] Emotion unlocking
And [G] before you could ask
I [E] answer too fast

And [Am] all my friends they [D] tell me they see
You [G] planing to get [E] on one knee

So [Am] now I can't stop [D] thinking about you
I [G] figured out all the [E] clues
So now I ask

[Am] Baby, take my hand
I want [D] you to be my husband
Cause [G] you're my Iron Man
And I [E] love you three thousand

[Am] Baby, take a chance
Cause I [D] want this to be something
[G] Straight out of a Hollywood [E] movie

Pa da da da da [Am] dam
No spoilers [D] please
Pa da da da da [G] dam
No spoilers [E] please

[Am] Baby, take my hand
I want [D] you to be my husband
Cause [G] you're my Iron Man
And I [E] love you three thousand

[Am] Baby, take a chance
Cause I [D] want this to be something
[G] Straight out of a Hollywood [E] movie, baby

Pa da da da da [Am] dam
No spoilers [D] please
Pa da da da da [G] dam
No spoilers [E] please

Pa da da da da [Am] dam
No spoiler [D] please
Pa da da da da [G] dam
And I love you three [E] thousand

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
幽静 窗外,满地片片寒花 [C] you jing chuang wai mai di pian pian [Am] han hua 一瞬间,永恒的时差 窝在棉被里 yi shun jian yong... 2529
Verse 1: [Em] Wen di sheng [Bm] du chou chang [C] Yun shen [D] ye wei [Em] yang [Em] Shi... 15565
I love it when you [Am] call me señorita I wish I could [C] pretend I didn't need ya But... 10120
Vòng hợp âm: [Gm] [C] [F] [Em7] [A7] [Dm] [Gm] How can I [C] fake it over [F] We don't... 1417
Intro: [F] [Dm] [F] [Dm] [Am] [Dm] [Am] [G] [C] 1. [C] I follow the [Dm] Moskva Down to Gorky... 1142
Bài hát cùng tác giả
Version 1: Người tình mùa đông - Như Quỳnh trình bày 1. Đường vào [C] tim em ôi băng [Em]... 340790
[Em] Này bầu trời rộng lớn [Am] ơi, có [B7] nghe chăng tiếng em [Em] gọi Mẹ giờ này ở... 144106
* Popular song Happy [G] birthday to [D] you Happy birthday to [G] you Happy [G] birthday Happy [C] birthday... 132333
1. Em không mơ [Am] hoang kiếp sống trên cung [E7] hằng Em không tham lam diễm phúc trên thiên... 105668
Đời bao buồn [C] vui, ngày [G] tháng đưa ta về đâu Người [F] ơi, nếu trong cuộc [C] đời... 94995

Bình luận 2
Nguyễn Hồ Như Ý 8 tháng trước

Cho xin điệu ạ !

Huyền 3 tuần trước

Rải ntn ạ? :

Nhập bình luận